Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 46 (2015) ІНТЕГРУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ А. С. МАКАРЕНКА В ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ Й ЕМОЦІЙНІ ФАКТОРИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   DOC
К. Ф. Мусаєв
 
№ 46 (2015) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА Й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА ЯКІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ У ПРОЦЕСІ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ Анотація   DOC
В. С. Бугрій
 
№ 33 (2011) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   DOC
О. В. Гнатюк, С. П. Стецик
 
№ 35 (2012) ІНТЕРАКТИВНІ ІГРОВІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЇ Анотація   PDF
С. М. Грищенко
 
№ 44 (2015) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВОЗНАВСТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИШІВСЬКОМУ КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» Анотація   PDF
О. В. Пасічна
 
№ 38 (2013) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Вікторія Володимирівна Ревенко
 
№ 45 (2015) ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГАЗОЗВАРНИКІВ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   DOC
С. О. Мелікова
 
№ 33 (2011) ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   DOC
Н. О. Чувасова
 
№ 41 (2014) ІНТОНАЦІЙНА ПРИРОДА МУЗИКИВ КОНТЕКСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ: КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ У НАВЧАННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВНЗ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Вероніка В’ячеславівна Єгорова
 
№ 42 (2014) ІНФОРМОЛОГІЯ ЯК СКЛАДНИК ДИСЦИПЛІНИ «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМОЛОГІЯ» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ США Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ІНШОМОВНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Побережна
 
№ 44 (2015) ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА У ШКОЛАХ ФРН : НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 20-х – 80-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1960 – поч. 1990 рр. ХХ ст.) Анотація   DOC
С. В. Драновська
 
№ 45 (2015) ІСТОРИЧНА ОСВІТА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
І. О. Талаш
 
№ 37 (2013) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. В. Гладка
 
№ 43 (2014) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   DOC
І. В. Удод
 
31 - 60 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>