Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 43 (2014) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА СТОРІНКАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ФАХОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВИДАННЯ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ІНТЕРПРЕТУВАТИ "КОМП'ЮТЕРНИЙ" РЕЗУЛЬТАТ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ТА ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ У ВИСВІТЛЕННІ ЄВГЕНА ПАСІЧНИКА Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО ПИТАНЬ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В УЧНІВ І СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
О. Л. Ковальчук
 
№ 41 (2014) ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В ІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Марія Алімівна Кислова
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНШОМОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї ТА НЕГОТОВНІСТЬ БАТЬКІВ ДО СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ Анотація   DOC
Т. П. Шклярова
 
№ 40 (2014) ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ УЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ГЕОДЕЗИСТІВ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ПРОБЛЕМИ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ПРОБЛЕМНІСТЬ - ШЛЯХ ДО АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   DOC
Н. С. Журавська
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Желанова
 
№ 41 (2014) ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЦІЛЬОВОЮ ГРУПОЮ СВОЇХ ПОТРЕБ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ Анотація   DOC
Т. П. Бабенко
 
№ 41 (2014) ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ПРОЕКТУВАННЯ В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   DOC
З. П. Бакум, Т. П. Бабенко
 
№ 34 (2012) ПРОЕКТУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ "МОНІТОРИНГ РИНКУ ПРАЦІ" ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ Анотація   DOC
А. В. Нєлєпова, Н. Т. Тверезовська
 
№ 40 (2014) ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-ІСТОРИКІВ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР КАК ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАВР В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVII– XVIIІ CТ.) Анотація   PDF
В. В. Фазан
 
№ 41 (2014) ПРОФЕСІЙНА ВЗАЄМОДІЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗОВНІШНЬОКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
 
571 - 600 з 965 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>