Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 47 (2016) АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Шарапова
 
№ 33 (2011) АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ФИЗИКИ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Анотація   DOC
А. Н. Голоденко, С. Н. Голоденко, М. Н. Голоденко
 
№ 35 (2012) АКТИВНІ МЕТОДИ ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ: ДІАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Г. В. Дьяконов
 
№ 48 (2016) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ СУЧАСНИКІВ Анотація   PDF
Любов Віталіївна Висоцька
 
№ 39 (2013) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ ХІМІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ВНЗ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ ДИТИНИ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ФАРМАЦЕВТІВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
З. І. Ступак
 
№ 43 (2014) АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ І КРЕСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ НА ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ Анотація   PDF
Віра Петрівна Мурашковська
 
№ 41 (2014) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА ДО ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХХІ СТ. Анотація   DOC
Л. А. Бондар
 
№ 43 (2014) АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩІ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) АНАЛІЗ ТEНДEНЦІЙ OРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРOВEДEННЯ ДІАГНOСТИКИ ЯКOСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦEВТІВ Анотація   PDF
Ліана Георгіївна Буданова
 
№ 39 (2013) АНАЛІЗ УМОВ ТА ПЕРЕДУМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНОЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СПЕЦИФІКИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ Анотація   PDF
Андрій Олександрович Кучерявий
 
№ 35 (2012) АСТРОНОМІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АСТРОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF
С. М. Голоденко
 
№ 45 (2015) БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ВІД ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ВІДБІР ТА СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
 
61 - 90 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>