Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 37 (2013) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
С. П. Білоконний
 
№ 38 (2013) ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Луценко
 
№ 46 (2015) ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ У ВИГЛЯДІ САЙТУ «ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА» ЗА УМОВ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ВИКОРИСТАННЯ СУМІЖНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК НАВЧАННЯ ДИРИГЕНТА У ВНЗ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА (ЗООЛОГІЇ) У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Л. П. Лисогор
 
№ 33 (2011) ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   DOC
О. Б. Потапенко
 
№ 35 (2012) ВИКОРИСТАННЯ ФОТОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ НА ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ З АСТРОНОМІЇ Анотація   PDF
С. Л. Мальченко, Т. О. Різніченко
 
№ 43 (2014) ВИМОГИ ДО ОСВІТИ ТА ПІДГОТОВКИ ДУХОВНОГО ВЧИТЕЛЯ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ВИТОКИ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
Микола Іванович Стрюк
 
№ 38 (2013) ВИХОВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У США В КОНТЕКСТІ ЦІННОСТЕЙ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Федоренко
 
№ 33 (2011) ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ГАРМОНІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   DOC
Т. І. Пантюк
 
№ 44 (2015) ВИХОВНИЙ ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ВПЛИВ ІДЕЙ Ф. ФРЕБЕЛЯ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ Анотація   PDF
Т. А. Клюшнікова
 
№ 44 (2015) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛІ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ НА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ВПЛИВ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ВПЛИВ ЗМІ НА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ Анотація   DOC
А. В. Федорович
 
№ 47 (2016) ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНОГО ТА ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА Анотація   PDF
Ольга Вікторівна Васильєва
 
№ 41 (2014) ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І ЙОГО ІМІДЖ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ВПЛИВ СТАНДАРТНОГО ОБСЯГУ ТА РІЗНОМАНІТНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ МОЛОДИХ СЕРЕДНЬОВІКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ Анотація   DOC
І. Ю. Юсупов, М. М. Корчинський
 
№ 33 (2011) ВПЛИВ ФАХОВОЇ ПРАКТИКИ НА ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ УМІНЬ Анотація   DOC
Л. О. Нікітченко
 
№ 37 (2013) ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
І. В. Размолодчикова
 
№ 35 (2012) ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ – ЗАПОРУКА ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Т. С. Сулима
 
№ 47 (2016) ГЕДОНІСТИЧНО-АКСІОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
Лін Сяо
 
№ 39 (2013) ГЕНДЕРНИЙ СКЛАДНИК ЗМІСТУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕГАЛІТАРНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Япринець
 
№ 39 (2013) ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР – ОСНОВОПОЛОЖНИК РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ГОТОВНІСТЬ ДО МОНІТОРИНГУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ГУМАННІ ВЗАЄМИНИ ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ДІАГНОСТИКА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНО-АРТИСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Анотація   PDF
 
121 - 150 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>