Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 42 (2014) ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТІВ МИСТЕЦТВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУГЕСТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
А. В. Волосенко
 
№ 37 (2013) ДІАЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Т. М. Мішеніна
 
№ 37 (2013) ДІАЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІТАРНО-КУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ Анотація   PDF
Г. В. Дьяконов
 
№ 33 (2011) ДІАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   DOC
В. В. Морозов
 
№ 40 (2014) ДІАЛОГОВА СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ДІАЛОГОВЕ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. Г. Максименко
 
№ 45 (2015) ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ: ЗМІСТ, ФОРМУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ДІЯЛЬНІСНО-ПРАКТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Анотація   PDF
Н. М. Попович
 
№ 38 (2013) ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ЦЕНТРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ Анотація   PDF
Оксана Юріївна Юр'єва
 
№ 38 (2013) ДВЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАЛОГА В УКРАИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ Анотація   PDF
Геннадій Віталійович Дьяконов
 
№ 33 (2011) ДЕОНТОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ Анотація   DOC
І. С. Чорновіл
 
№ 39 (2013) ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ В РОКИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Є. Ф. ФОН БРАДКЕ (1832–1838 РР.) Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Ткаченко
 
№ 40 (2014) ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ» Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. С. Кулішов
 
№ 34 (2012) ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ І МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   DOC
В. М. Онопа
 
№ 40 (2014) ДИДАКТИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА Анотація   PDF
Ольга Борисовна Каневская
 
№ 38 (2013) ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Подліняєва
 
№ 44 (2015) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЗН У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Олена Вікторівна Пасічна
 
№ 37 (2013) ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація   PDF
Є. Ю. Грибонос
 
№ 44 (2015) ДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ДИДАКТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
Наталія Андріївна Ковчин
 
№ 33 (2011) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИШУ Анотація   DOC
Ю. В. Заболотня
 
№ 44 (2015) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Дар’я Володимирівна Фурт
 
№ 40 (2014) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРАНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
151 - 180 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>