Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 43 (2014) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ») Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Анотація   PDF
Т. Д. Сидоренко
 
№ 33 (2011) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   DOC
Г. М. Удовіченко
 
№ 47 (2016) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Павлик
 
№ 34 (2012) ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ Анотація   DOC
С. М. Хоцкіна
 
№ 39 (2013) ДИДАКТИЧНА АДАПТАЦІЯ ФОРМ, МЕТОДІВ, ПРИЙОМІВ І ЗАСОБІВ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПАРАДИГМІ УЧЕНЬ СТАРШОЇ ШКОЛИ – СТУДЕНТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
К. О. Морозова, Н. І. Зеленкова
 
№ 45 (2015) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АВАРІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС ЕЛЕКТРОННОГО СЕРЕДОВИЩА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Інна Анатоліївна Нагрибельна
 
№ 46 (2015) ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ КУРСИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
І. С. Тишик
 
№ 43 (2014) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІННО-ЕСТЕТИЧНИХ СУДЖЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ УМІНЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Н. О. Побережна
 
№ 48 (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Світлана Михайлівна Соболєва
 
№ 45 (2015) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: ВІДГУК НА МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПІДТРИМЦІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ФРН Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація   PDF
Олена Іванівна Яковенко
 
№ 41 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ «КВАДРАТ ЦІННОСТЕЙ» Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ – УМОВА САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТА Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ДУАЛІЗМ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ – ОДНЕ З ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЖЕРЕЛ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ Анотація   DOC
О. Ф. Надтока
 
№ 41 (2014) ДУХОВНІСТЬ ТА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ДУХОВНО-МОРАЛЬНА ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ Анотація   DOC
О. В. Чеботарьова
 
№ 38 (2013) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ГЕОГРАФІЇ В 90-ТІ РОКИ Анотація   PDF
Анастасія Геннадіївна Оржаховська
 
181 - 210 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>