Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 42 (2014) ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ ЯК НАЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ПЕРСПЕКТИВА КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ У ЗМІСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. С. Кулішов
 
№ 42 (2014) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 48 (2016) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ Анотація   PDF
Ху Манлі
 
№ 37 (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЇ Анотація   PDF
О. А. Копусь
 
№ 37 (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКАМИ Анотація   PDF
В. В. Кирикилиця
 
№ 33 (2011) ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «СТИЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ТА ЙОГО СПЕЦИФІЧНІ РІЗНОВИДИ Анотація   DOC
І. В. Дорохіна
 
№ 39 (2013) ЕЛЕКТРОННИЙ ПΙДРУЧНИК ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛΙЗУ В ЛΙНГВΙСТИЦΙ ТА ЛΙНГВОДИДАКТИЦΙ ВИЩОΪ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ЕМОЦІЙНІ ЧИННИКИ НАВЧАННЯ У ШКІЛЬНІЙ ПРАВОЗНАВЧІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (1944-1991 рр.) Анотація   DOC
Ю. О. Голодна
 
№ 39 (2013) ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ УСТАНОВКИ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ Анотація   PDF
Л. С. Цоуфал
 
№ 33 (2011) ЕМОЦІЙНИЙ ФАКТОР ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   DOC
C. М. Щербина
 
№ 38 (2013) ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Томашевський
 
№ 41 (2014) ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІМИ ГІРНИКАМИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ЕТАПИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Валентин Геннадійович Златніков
 
№ 34 (2012) ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   DOC
Л. І. Шинкаренко
 
№ 34 (2012) ЕТАПИ СТВОРЕННЯ МОДУЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОЛОГІВ Анотація   DOC
Р. О. Тарасенко, С. М. Гаріна
 
№ 45 (2015) ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ ВЧИТЕЛЯ У СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ Анотація   DOC
Д. В. Щербина
 
№ 33 (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ДИДАКТИЧНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Анотація   DOC
Т. Г. Коса
 
№ 47 (2016) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ І ТАЛАНОВИТИХ ДІТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Вікторія Вікторівна Сушко, Тетяна Миколаївна Єльчанінова
 
№ 45 (2015) ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНАХ І ПРОГРАМАХ ТРУДОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (20-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В КРИМУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Е. С. Сімакова
 
№ 35 (2012) ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ В КОМП’ЮТЕРНО- ОРІЄНТОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF
Н. Т. Тверезовська, Д. Ю. Касаткін
 
№ 43 (2014) ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
 
№ 35 (2012) ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Н. Т. Тверезовська
 
№ 42 (2014) ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У ХХ СТОЛІТТІ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
 
211 - 240 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>