Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Літератури світу: поетика, ментальність і духовність?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст матеріалів подаються українською, російською, англійською та німецькою мовами обсягом від 6 до 10 повних сторінокподається на аркушах формату А4 у такому оформленні:

  - ім'я та прізвище автора вгорі справа;

  - УДК (вгорі зліва)

  -  назва доповіді посередині рядка (Шрифт Times New Roman, 14 пт.);

  -  далі подається основний текст набраний 14-м розміром кеглю з інтервалом 1,5; відступи: зліва, зверху і знизу – 25 мм, справа – 10 мм;

  -  посилання у тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням автора або абревіатури, року видання і після двокрапки – сторінки [Єфремов 1989: 294], [ЛСД 1997];

  -  через один рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком, викладеним у Керівництві для авторів

   

   

 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 7. На окремому аркуші подається анотації англійською, російською та українською мовами (4 – 5 речень).

  На окремому аркуші наводяться відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон) і назва секції.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.