LA STYLISTIQUE BAROQUE DANS LE THEATRE DE CORNEILLE


Анотація


У статті здійснено спробу дослідити вплив барокової естетики на драматургію Корнеля. Численні п’єси драматурга зберігають традиції бароко на рівні вибору сюжетів, драматичних емоцій та концепції героїв. Використання театральних прийомів бароко розглядається як засіб вільного віддзеркалення мінливості та динамічності життя, протиріч і антиномій епохи.

Ключові слова: ілюзорність, видовище, барочна сценічність, «бути – здаватися», «театр в театрі», «ефект дзеркала».

В статье осуществляется попытка исследовать влияние барочной эстетики на драматургию Корнеля. Многие пьесы драматурга сохраняют традиции барокко на уровне выбора сюжетов, драматических эмоций и концепции героев. Использование театральных приемов барокко рассматривается как способ свободного отражения изменчивости и динамичности жизни, противоречий и антиномий эпохи.

Ключевые слова: иллюзорность, зрелищность, барочная сценичность, «быть – казаться», «театр в театре», «эффект зеркала».

The article highlights the influence of baroque aesthetics on Cornelius’s drama. The author’s numerous plays preserves baroque traditions on the level of the plot, dramatic emotions and the concept of characters. The usage of theatrical baroque devices has been researched as a means of reflecting variability and dynamics of life, contradictions and antinomies of the epoch.

Key words: illusiveness, spectacle, baroque performance,
«to be – to seem», «play within a play», «mirror effect».


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.