«КРИЛА КОЛЬОРУ ХМАР» ДАРИ КОРНІЙ І ТАЛИ ВЛАДМИРОВОЇ: ПРОБЛЕМИ ТРАДИЦІЇ Й НОВАТОРСТВА В РОМАНІ


Анотація


Доведено превалювання в романі Дари Корній і Тали Владмирової «Крила кольору хмар» ознак традиційної парадигми. Акцентовано системну спорідненість твору з зарубіжними аналогами міського фентезі на образному, мотивно-сюжетному і міфопоетичному рівнях. Підтверджено загальні тенденції розвитку української фентезійної прози і перегук між романами Дари Корній.

Ключові слова: традиція, новаторство, фентезі, сюжет, типологія, подібність, інтертекстуальність, системність.

Доказано превалирование в романе Дары Корний и Талы Владмировой «Крылья цвета облаков» признаков традиционной парадигмы. Акцентировано системное родство произведения с зарубежными аналогами городского фэнтези на образном, мотивно-сюжетном и мифопоэтическом уровнях. Подтверждены общие тенденции развития украинской фэнтезийной прозы и перекличка романов Дары Корний.

Ключевые слова: традиция, новаторство, фэнтези, сюжет, типология, подобие, интертекстуальность, системность.

In this article the prevailing of the traditional paradigm signs in the novel «The Wings of Colour of Clouds» by Dara Korniy and Tala Vladmyrova is proved. The system kinship of the novel with the foreign analogues of the city fantasy on the image, the motif-plot and the mythopoetic levels is accented. The general tendencies of development of the Ukrainian fantasy prose and Dara Korniy’s novels roll-call are confirmed.

Keywords: tradition, innovation, fantasy, plot, typology, intertextuality, resemblance, system organization.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.