SHORT STORIES ГРЭМА ГРИНА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Александр Дмитриевич Михелёв, Махмуд Мухаммед Алатея

Анотація


В статті вперше в українському літературознавстві розглядається  повне зібрання shortstories (54 твора) Грема Гріна у співвідношенні  з його романною творчістю; аналізується стан їх наукової вивченості, звертається увага на співвідношення понятьshortstorie – новела – оповідання, окреслюються підходи до аналізу творів малої прози, написаних в сатирико-гумористичній манері.

Ключові слова: Грем Грін, гумор, наративний модус, новела, shortstories, оповідання.

В статье впервые на украинском литературоведении рассматривается корпус shortstories Грэма Грина в соотношении с его романным творчеством, осмысляется состояние их научной изученности, устанавливается соотношение shortstorie — новелла-рассказ и намечаются подходы к анализу произведений малой прозы, написанных в сатирико-юмористической манере.

Ключевые слова: Грэм Грин, shortstorie, новелла, рассказ, комическое, сатира, юмор, нарративный модус.

Inthisarticle, firstly, theloca lliterary criticismofallof Graham Greene’s collectionsofshortstories (54 stories) inrelation to his novelistic work is reviewed. It comprehendsively consists of their studies, and establishes the related concepts: ‘shortstory’, ‘novella’, and ‘story’. It excretes the groups of short stories written in satiric, humorous, model and plans approaches to their analysis.

Keywords: comic, Graham Greene, humor, narrative model, novella, satire, short stories, story.

 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.