ЖАНРОВІ ТА ПОЕТИКАЛЬНІ КОНТАМІНАЦІЇ СУЧАСНИХ РОМАНІВ У ВІРШАХ

Валентина Петрівна Біляцька

Анотація


У статті розглянуто романи у віршах початку ХХІ ст. з авторською жанровою номінацією, зокрема роман-пісня «Мама-Марія» Г. Лютого таз уст народу а й болі серця «Віків передзвони» І. Козака, в аспекті жанрової та поетикальної контамінацій, що виникають при інтерференції творів усної народної творчості і художньої літератури.

Ключові слова: жанр, роман у віршах, контамінація, фольклор, синтез.

В статье рассмотрены романы в стихах начала ХХІ в. с авторским жанровым номинированием – роман-песня «Мама-Мария» Г. Лютого и из уст народа а й боли сердца «Веков перезвоны» И. Козака – в аспекте жанровой и поэтикальной контаминации, что возникают в интерференции произведений устного народного творчества и художественной литературы.

Ключові слова: жанр, роман в стихах, контаминация, фольклор, синтез.

The article deals with novels in the verse at the beginning of the twenty-first century with the author's genre nomination novel-song G. Ljutyi «Mama-Maria» and when  people say, the heart is in the pain I. Kozak «The tracks of epochs» in the aspect of genre and poetic contamination arising from the interference of works of folk work and Fiction.

Key words: genre, novel in verse, contamination, folklore, synthesis.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.