ПСИХОТИПИ МІСТЯН В ОКУПАЦІЙНОМУ РОМАНІ Г. ГУСЕЙНОВА «ОДІССЕЯ ШКІПЕРА ТА ЧУГАЙСТРА»

Світлана Іванівна Ковпік

Анотація


У статті проаналізовані з точки зору психопоетики образи містян в умовах окупаційного фашистського режиму. Авторка звернула увагу на те, що Г. Гусейнов, презентуючи спосіб мислення мешканців степового містечка в умовах окупації, не залишив поза увагою механізму сприйняття помітних змін умов життя представниками різних вікових, соціальних груп міста. В окупованому місті діє принцип соціальної ієрархії. Отже, в умовах окупаційного режиму відбуваються суттєві зміни однієї системи регламентацій іншою, мислення мешканців зазнає значних модифікацій. Місто за умов окупаційного режиму живе своїм життям, усі регламентації життя й поведінки громадян до окупації відходять на задній план.

Ключові слова: психотип, містяни, окупаційний режим, зміни.

В статье проанализированы с точки зрения психопоэтики образы горожан в условиях оккупационного фашистского режима. Автор статьи обратила внимание на то, что Г. Гусейнов, представляя способ мышления горожан степного городка в условиях оккупации, не оставил без внимания восприятие изменения условий жизни представителями различных возрастных, социальных групп. Таким образом, в условиях оккупационного режима происходят существенные изменения в системе регламентаций поведения жителей города. Город в условиях оккупационного режима живет своей жизнью, а все регламентации жизни и поведения до оккупации отходят на задний план.

Ключевые слова: психотип, горожане, оккупационный режим, изменения.

This article represents citizen images in terms of occupation fascist regime through the prism of psychopoetics. The author points at the fact that H. Huseynov describes not only the life of the mindset steppe city inhabitants under conditions of the occupation regime, but also he draws attention to the perception of changes in the way of living conditions among people of different ages and social groups. The city has a principle of social hierarchy. So, in terms of the occupation regime considerable changes in system regulations are performed. The way of thinking among the inhabitants evolves significant modifications. The city being under conditions of occupation regime keeps on living its own life, but all the previous life and behavior regulations fade into the background.

Key words: psychotype, citizens, the occupation regime changes.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.