ЖАНРОВІ ФОРМИ АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Віталій Миколайович Назарець

Анотація


У статті досліджуються дискусійні питання жанрової природи лірики, систематизуються та узагальнюються генологічні концепції лірики, розроблені літературознавцями ХХ століття.

Адресована лірика розглядається як метажанровое утворення, що вбирає до себе поетичні жанри з підкресленою адресною настановою, інакше кажучи – жанри, в яких предметом зображення виступає комунікація із внутрішньотекстовим адресатом. Аналізуються жанрові форми адресованої лірики (послання, присвята і віршований лист), їхня типологія та поетика.

Ключові слова: ліричний жанр, метажанр, адресована лірика, послання, віршований лист, присвята.

В статье исследуются дискуссионные вопросы жанровой природы лирики, систематизируются и обобщаются генологические концепции лирики, разработанные литературоведами ХХ века.

Адресованная лирика рассматривается как метажанровое образование, которое вбирает в себя поэтические жанры с подчеркнутой адресной установкой, иначе говоря – жанры, в которых предметом изображения выступает коммуникация с внутритекстовым адресатом. Анализируются жанровые формы адресованной лирики (послание, посвящение и стихотворное письмо), их типология и поэтика.

Ключевые слова: лирический жанр, метажанр, адресованная лирика, послание, стихотворное письмо, посвящение.

The debatable questions of lyrics genre nature are investigated in the article, lyrics genelogical conceptions, developed by the literary critics of ХХ century are systematized and summarized.

Addressed lyrics is considered as the genre formation which includes poetic genres with underlined addressed direction, in other words, the genres where communication with the internal text addressee appears as the subject of image. The genre forms of addressed lyrics (message, dedication and a letter, written in verse), their typology and theory of poetry are analysed.

Keywords: lyrical genre, meta-genre, addressed lyrics, message, poetical letter, dedication.

 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.