ЄВРОПЕЙСЬКА ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ ПИСЬМЕННИКІВ «ЛАНКИ»-МАРСУ В КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДИСКУСІЇ 1925–1928 РР.

Вікторія Ігорівна Дмитренко

Анотація


У статті висвітлюється європейська спрямованість творчості письменників, що входили до літературного угруповання «Ланка»-МАРС, яка виявилась у їхній мистецькій спадщині, публіцистиці, позиції в літературній дискусії 1925–1928 рр. Б. Антоненко-Давидович, Г. Косинка В. Підмогильний, Є. Плужник та інші члени літературної групи прагнули перебувати в контексті новітніх тенденцій розвитку світового літературного процесу, заперечуючи масовість і провінційність у літературі.

Ключові слова: літературна дискусія, літературне угруповання, європейська спрямованість.

В статье освещается европейская направленность творчества писателей, которые входили в литературное объединение «Ланка»-МАРС, которая проявилась в их творческом наследии, публицистике, позиции в литературной дискуссии 1925–1928 гг. Б. Антоненко-Давыдович, Г. Косынка, В. Подмогильный, Е. Плужник и другие члены литературной группы стремились находится в контексте новых тенденций развития мирового литературного процесса, отрицая массовость и провинциальность в литературе.

Ключевые слова: литературная дискуссия, литературная группа, европейская направленность.

The article under consideration deals with the European orientation of the writers, who were the members of the literary group “LANKA-MARS”. Such orientation is expressed by means of their literary heritage, publicist materials, and the position in literary discussion of 19251928. B. Antonenko-Davydovych, G. Kosynka, V. Pidmohylnyy, E. Pluzhnyk and the other members of literary group tried to be in the context of the temporary tendencies in the world literature development, neglecting mass and provinciality in literature.

Key words: literary discussion, literary group, European orientation.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.