РАННІЙ П. ТИЧИНА: ІЛЮЗІЇ НАДРЕАЛЬНОСТІ

Світлана Миколаївна Івлєва

Анотація


У статті приділено увагу сюрреалістичній образності П. Тичини на матеріалі його ранньої творчості, зокрема віршів із збірки «Сонячні кларнети». Звернуто увагу на наявність у творах експресивно вираженої емоційної тональності, надреальних алюзій, алогічних символів, автоматичної фіксації, чорного гумору.

Ключові слова: сюрреалізм, надреальні алюзії, алогічні символи, емоційна тональність.

В статье уделено внимание сюрреалистической образности П. Тычины на материале его раннего творчества, в частности стихов из сборника «Солнечные кларнеты». Обращено внимание на наличие в произведениях экспрессивно выраженной эмоциональной тональности, надреализм аллюзий, алогичных символов, автоматической фиксации, черного юмора.

Ключевые слова: сюрреализм, надреализм аллюзий, алогичные символы, эмоциональная тональность.

The article focuses on the surreal imagery of P. Tychyna on the material of his early work, in particular, verses from the collection «Solar Clarinet».  Attention is drawn to the presence in the works of expressively expressed emotional tonality, superrealism of allusions, illogical symbols, automatic fixation, black humor.

Keywords: surrealism, suprarealism of allusions, illogical symbols, emotional tonality.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.