СПЕЦИФІКА ТВОРЧОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ І ХУДОЖНЬОГО ДОМИСЛУ В РОМАНІ З. ЛЕГКОГО «ТАРАСОВІ СТРАСТІ»

Оксана Анатоліївна Проценко

Анотація


У статті з’ясовано естетичне, композиційне навантаження документів (відгуків, виписок, листів, безпосередніх фрагментів творів Т. Шевченка) та розкрито роль творчого домислу в художньому відтворенні подій, постатей, явищ у романі З. Легкого «Тарасові страсті».

Ключові слова: документ, достовірність, домисел, історична та художня правда, факт, художня біографія.

В статье рассматриваются эстетические, композиционные особенности документов (отзывов, выписок, писем, непосредственных фрагментов произведений Т. Шевченко) и раскрыта роль творческого домысла в художественном воспроизведении событий, фигур, явленийв романе З. Легкого «Тарасовы страсти».

Ключевые слова: документ, достоверность, домысел, историческая и художественная правда, факт, художественная биография.

In the article aesthetic, composite peculiarities of documents (references, extractions, letters, direct fragments from literary works by T. Shevchenko) are considered and the role of creative fantasy in reproduction of events, personalities, phenomena in the novel by Z. Legkii «Tarasovi strasti» are disclosed.

Key words: document, authenticity, fantasy, historical and fiction truth, fact, fiction biography.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.