ОБ АРХАИЧЕСКИХ СЛОВАХ В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Ниджат Ягубов

Анотація


У статті коротко аналізуються джерела, шляхи творення архаїзмів та їх перехід в пасивну лексику язика. Завдяки сучасним словникам розглядається етимологія архаїчних слів, що використовувалися в певний історичний період. Досліджується історичність, сфера використання архаїчної лексики, особливості її використання у древніх джерелах і літературах, словниковий склад мови.

Ключові слова: архаїзм, словниковий склад мови, пасивний фонд, сучасна Азербайджанська мова.

В статье коротко анализируются источники, пути возникновения архаизмов и их переход в пассивную лексику языка. Благодаря современным словарям рассматривается этимология архаических слов, которые использовались в определенный исторический период. Исследуется историчность, сфера использования архаичной лексики, особенности ее использования в древних литературах, словарный состав языка.

Ключевые слова: архаизм, словарный состав языка, пассивный фонд, современный, Азербайджанский язык.

The article briefly analyzes the source, the ways of creating archaisms and their transition to passive vocabulary of the language. Due to modern dictionaries etymology of archaic words is investigated. These units are used in a certain historical period. This article also focuses on historicity, areas  of using archaic words, peculiarities of using archaic words in ancient sources and literature works, language word stock.

Key words: archaism, language wordstock, passive fund, modern Azerbaijan language.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.