О СУЩНОСТИ И ИСТОКАХ ТРАГИЧЕСКОГО

Виктория Валерьевна Любецкая

Анотація


Поняття трагічного найчастіше розробляється і використовується у філософських, естетичних, культурологічних і літературознавчих роботах. Трагічне характеризується як естетична і метафізична категорія, як вид пафосу, разом з комічним і драматичним, як модус художності, що утілює авторську концепцію особистості. У цій роботі розглядається суть і витоки трагічного, а також його різне розуміння в античності і в новий час, що необхідно враховувати при аналізі цього поняття в сучасній теорії літератури.

Ключові слова: трагедія, драма, трагічне, поетичне, інтерпретація, тлумачення.

Понятие трагического чаще всего разрабатывается и используется в философских, эстетических, культурологических и литературоведческих работах. Трагическое характеризуется как эстетическая и метафизическая категория, как вид пафоса, наряду с комическим и драматическим, как модус художественности, воплощающий авторскую концепцию личности. В данной работе рассматривается сущность и истоки трагического, а также его различное понимание в античности и в новое время, что необходимо учитывать при анализе данного понятия в современной теории литературы.

Ключевые слова: трагедия, драма, трагическое, поэтическое, интерпретация, толкование.

The concept of the tragic is mostly developed and used in philosophical, aesthetic, culturological and literature works. The tragic is characterized as an aesthetic and metaphysical category, as a type of pathos, along with comic and dramatic, as mode of art, embodying the author’s concept of personality. In this paper, it is considered the essence and origins of the tragic, as well as its different understanding in antiquity and in modern times, which must be taken into account while analyzing this concept in modern theory of literature.

Key words: tragedy, drama, tragic, poetic, interpretation, interpretation.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.