БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Гюнай Мехралиева

Анотація


Ця стаття ґрунтується на вивченні безособових речень в азербайджанському та англійською мовами і показує відмінності структури речень між двома мовами. Автор презентує міркування різних лінгвістів і наводить приклади безособових речень у кожній мові.

Ключові слова: односкладні речення, двоскладні речення, безособові речення, реальні безособові дієслова, нереальні безособові дієслова

Эта статья основывается на изучении безличных предложений в Азербайджанском и английском языках и показывает различия структуры предложения между двумя языками. Автор касается рассуждения различных лингвистов и приводит примеры безличных предложений на каждом языке.

Ключевые слова: односоставное предложение, двусоставное предложение, безличное предложение, реальные безличные глаголы, нереальные  безличные глаголы

This article focuses on the studying impersonal sentences in Azerbaijani and English languages. It also investigates differences of sentence structure in these two languages. The author represents various linguists’ thoughts and gives examples of impersonal sentences in both languages.

Keywords: one-member sentence, two-member sentence, impersonal sentence, real impersonal verbs, quasi-impersonal verbs. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.