РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ В ГРУЗИИ

Мушвиг Чобанов

Анотація


У статті представлено літературний пейзаж Азербайджанської драматургії в Грузії. Окрім цього, у статті розкриваються причини затримки розвитку цього жанру по відношенню до інших літературних жанрів. Посилаючись на літературні матеріали, розкривається коло ідеї-теми Азербайджанської драматургії в Грузії. Слід зазначити, що далися взнаки відсутність протягом тривалого часу Азербайджанського національного театру в Грузії та драматичне спрямування Азербайджанської літератури стосовно інших жанрів. Якщо враховувати те, що і в Азербайджані драматургія стосовно прози і поезії булла слабко розвинена, то все стає зрозуміло. Проте в останні роки написані в Грузії твори обнадіюють і сповіщають про перспективне майбутнє Азербайджанської драматурги.

Ключові слова: драматургія, театр, Грузія, п'єса, література.

В статье представлен литературный пейзаж Азербайджанской драматургии в Грузии. Речь идет о направлениях развития драматургии. Раскрываются причины задержки развития этого жанра по отношению к другим литературным жанрам. Ссылаясь на литературные материалы, раскрывается значение идеи-темы Азербайджанской драматургии в Грузии. Следует отметить, что сказалось отсутствие в течение длительного времени Азербайджанского национального театра в Грузии и слабое развитие драматического направления Азербайджанской литературы по отношению к другим жанрам. Если учитывать, что и в Азербайджане драматургия по отношению к прозе и поэзии была слабо развита, тогда все становиться ясно. Но в последние годы написанные в Грузии произведения обнадеживают и извещают о благополучном будущем Азербайджанской драматургии.

Ключевые слова: драматургия, театр, Грузия, пьеса, литература.

The article presents the literary landscape of Azerbaijan drama in Georgia and directions of dramatic development. This paper reveals the reasons for the delay of this genre development in comparison to other literary genres. Referring to the literary material, it discloses the idea of a circle-theme Azerbaijan drama in Georgia. An explanation of the artistic problems is represented in the plays. Interestingly, if you look at the Azerbaijan literary environment in Georgia in
1960
1980. Respectively, in local print literary journals, literary agencies do not meet the dramatic or comic works. Finally, it should be noted that the absence of a long time Azerbaijan National Theatre in Georgia, has made it clear and the dramatic trend of the Azerbaijan literature in relation to other genres are poorly developed. If we consider that in Azerbaijan dramaturgy towards prose and poetry was poorly developed, then everything becomes clear. But in recent years, written works in Georgian are encouraging and they inform about the prosperous future of Azerbaijan playwrights.

Key words: drama, theater, Georgia, pieces, literature.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.