АВТОРИ ЗБІРНИКІВ «ШЕВЧЕНКО ТА ЙОГО ДОБА» 1925, 1926 РОКІВ ЯК ПРОВІДНІ ШЕВЧЕНКОЗНАВЦІ

Олена Володимирівна Варенікова

Анотація


У статті розглядаються праці з шевченкознавства, уміщені у збірниках «Шевченко та його доба» (1925, 1926) таких дослідників, як П. Филипович, О. Гермайзе, В. Петров, А. Лобода, О. Дорошкевич, С. Родзевич. Розглядаються наукові зацікавлення авторів збірки у царині шевченкознавства та аналізується їх внесок у дослідження творчості Т. Шевченка та його особистості.

Ключові слова: шевченкознавство, стаття, автор, мотив, тема, світогляд, образ.

The article tells about the works on Shevchenkoʼs studies, published in the journals «Shevchenko and his time» (1925, 1926) of such researchers as P. Filipovich, I. Hermajze, V. Petrov, A. Loboda, A. Doroshkevich, S. Rodzevich. The scientific preferences of the authors of the journals in the field of Shevchenko studies are considered and their contribution to the study of the creativity of T. Shevchenko and his personality is analyzed.

Key words: Shevchenko studies, article, author, motive, theme, world view, image.

В статье рассматриваются работы по шевченковедению, помещенные в сборниках «Шевченко и его время» (1925, 1926) таких исследователей, как П. Филипович, И. Гермайзе, В. Петров, А. Лобода, А. Дорошкевич, С. Родзевич. Рассматриваются научные предпочтения авторов сборника в области шевченковедения и анализируется их вклад в исследование творчества Т. Шевченка и его личности.

Ключевые слова: шевченковедение, статья, автор, мотив, тема, мировоззрение, образ.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.