СМИСЛОВІ ДОМІНАНТИ ЗАГОЛОВКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОВІДІАНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Іван Олександрович Давиденко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей поетики заголовків європейської Овідіани другої половини ХХ ст. У методологічній матриці порівняльно-типологічного підходу висвітлено основні смислові концепти назв романів «Овідій Назон – поет» Яцека Бохенського, «Останній світ» Крістофа Рансмайра, «Скандал в імператорському сімействі» Валентина Чемериса, а також повісті «Літній птах на зимовому березі» Юрія Мушкетика. За результатами компаративного аналізу текстуальної бази послідовно доведено правомірність визначення заголовка, як ключа, до першого інтуїтивно-пролептичного тлумачення твору.

Ключові слова: автор, античний, заголовок, інтерпретація, Овідій, порівняльне літературознавство, роман, текст.

The article deals with titles’ specification in the texts of European Ovidiana of the second half of the 20th century. The problem is relatively fresh in literary criticism and needs a new study. On the basis of comparative typological approach the implicit meaning of headings «Naso the Poet» by Jacek Bochenski, «The Last World» by Christoph Ransmayr, «Scandal in the Emperor’s Family» by Valentin Chemeris and «The Summer Swam on the Winter Shore» by Juriy Mushketyk has been exposed. The expansion of literary sources allowed the researcher to reasonably prove the title’s determination as a key to a first presentative interpretation of the text.

Key words: ancient, author, comparative literature, interpretation, novel, Ovid, text, title.

Статья посвящена исследованию особенностей поэтики заглавий европейской Овидианы второй половины ХХ в. В методологической матрице сравнительно-типологического подхода освещены основные смысловые концепты названий романов «Овидий Назон – поэт» Яцека Бохенского, «Последний мир» Кристофа Рансмайра, «Скандал в императорском семействе» Валентина Чемериса, а также повести «Летняя птица на зимнем берегу» Юрия Мушкетика. Результатами компаративного анализа текстуальной базы последовательно доказано правомерность определения заглавия, как ключа, к первому интуитивно-пролептическому толкованию произведения.

Ключевые слова: автор, античный, заглавие, интерпретация, Овидий, роман, сравнительное литературоведение, текст.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.