ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ХУДОЖНІЙ МОДЕЛІ СВІТУ РОМАНУ «ЗАЗИРНИ В МОЇ СНИ» МАКСА КІДРУКА

Наталія Євгеніївна Коломієць

Анотація


У статті зроблено спробу дослідити специфіку ірраціонального в художній моделі світу роману «Зазирни в мої сни» сучасного українського письменника Макса Кідрука. Значну увагу приділено характеристиці оніропростору твору. Простежено особливості художнього відтворення фізіологічних трансформацій персонажів, кореляцію «свого» і «чужого» у свідомості людини; окреслено специфіку трансцендентної міри часу.

Ключові слова: містика, оніросфера, технотрилер, психічні стани та процеси.

The article attempts to investigate the specificity of the novel «Look Into My Dreams» by moder Ukrainian writer Max Kidruk, which is irrational in the art model of the world. Considerable attention is paid to the characterization of the onyric space of the work. In the article we traced: the specialities of the artistic reproduction of the physiological transformations of the characters, the correlation of «oneʼs own» and «another’s» in the mind of a person are traced; psychological states and processes. 

Key words: mysticism, onyrosphere, technotriller, mental states and processes.

В статье сделана попытка исследовать специфику иррационального в художественной модели мира романа «Загляни в мои сны» современного украинского писателя Макса Кидрука. Значительное внимание уделено характеристике онирического пространства произведения. Прослежены особенности художественного воспроизведения физиологических трансформаций персонажей, корреляция «своего» и «чужого» в сознании человека; определена специфика трансцендентной меры времени.

Ключевые слова: мистика, ониросфера, технотриллер, психические состояния и процессы.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.