ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗАХ ГУСЕЙНБАЛЫ МИРАЛАМОВА

Залха Оруджева

Анотація


У статті аналізуються особливості жанру оповідання у творчості видатного представника сучасної азербайджанської літератури Гусейнбали Міраламова. Автор статті досліджує розповіді письменника в контексті життєвої дійсності, розкриває сутність проблеми людини і часу, обгрунтовує своєрідний підхід письменника до зображення подій. У статті особливу увагу приділено розкриттю питань реалізації життєвої дійсності в прозі Г. Міраламова та показу внутрішнього світу людини з точки зору моралі та психології.

Ключові слова: Гусейнбала Міраламов, художнє оспівування, дійсність, людина, час.

The stories in the creativity of Huseynbala Miralamov, the well-known representative of contemporary Azerbaijani literature, is analyzed in this article. Here stories of the writer is studied in the context of the modern life realities, the problems of human and time are invloved to the analysis in the aspect of human factor and unique approach to events. Realization problems of the life realities, presentation of spiritual world of human in the moral and psychological character are paid special attention in the prose of H. Miralamov in this article.

Key words: Huseynbala Miralamov, artistic praise, realty, human, time.

 

В статье анализируется жанр короткого рассказа в творчестве выдающегося представителя современной азербайджанской литературы Гусейнбалы Мираламова. Здесь исследуются рассказы писателя в контексте жизненной действительности, раскрывается проблема человека и времени, дается своеобразный подход писателя к событиям. В статье особое внимание уделено раскрытию вопросов реализации жизненной действительности в прозе Г. Мираламова, показу внутреннего мира человека в нравственно-психологическом аспекте.

Ключевые слова: Гусейнбала Мираламов, художественное воспевание, действительность, человек, время.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.