ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ПОСТАТІ ФАНДОРІНА В ЄВРОПЕЙСЬКУ ІСТОРІЮ: «СОКІЛ І ЛАСТІВКА» Б. АКУНІНА

Олександр Андрійович Галич

Анотація


У статті проаналізовано екстраполяцію постаті Ераста Петровича Фандоріна, героя багатьох романів, повістей, оповідань Бориса Акуніна, в європейську історію. Для цього  автор розглядає роман «Сокіл і Ластівка», у якому дійовими особами є його онук Ніколас та предки, зокрема Летіція фон Дорн. Події відбуваються у двох часових вимірах, у 1702 та 2009 роках. “Сокіл і Ластівка” Б. Акуніна, як і низка інших його романів, допомагають видати квазібіографію Фандоріна за життєпис реальної людини, що жила й творила в контексті справжніх історичних подій свого часу. Сам же Ераст Петрович особисто у творі не з’являється. Зате ми маємо його далеких предків і нащадків, що є складниками ланцюжку у створеному фантазією автора родовому дереві героя.

Ключові слова: квазібіографія, біографія, екстраполяція, містифікація, детектив.

The article analyzes the extrapolation of the figure of Erast Petrovych Fandorin, the hero of many novels, stories, short stories by Boris Akunin, into the European history.
For this, the author considers the novel
«Falcon and Swallow», in which characters are presented by his grandson Nicholas and his ancestors, in particular Letitia von Dorn. Events take place in two time periods, in 1702 and 2009. Falcon and Swallow by B. Akunin as well as a number of his other novels, contribute to give out the quasibiography of Fandorin as the biography of the real person who lived and worked in the context of real historical events of that time. Erast Petrovych himself personally does not appear in the work. But we have his distant ancestors and descendants, who are components of the chain in the generic tree of the hero created by the imagination of the author.

Key words: quasi biography, biography, extrapolation, mystification, detective.

В статье проанализировано экстраполяцию личности Эраста Петровича Фандорина, героя многих романов, повестей, рассказов Бориса Акунина, в европейскую историю. Для этого автор рассматривает роман “Сокол и Ласточка”, в котором действующими лицами являются его внук Николас и предки, в частности Летиция фон Дорн. События происходят в двух временных измерениях, в 1702 и 2009 годах. “Сокол и Ласточка” Б. Акунина, как и ряд других его романов, помогают выдать квазибиографию Фандорина за жизнеописание реального человека, жившего и творившего в контексте настоящих исторических событий своего времени. Сам же Эраст Петрович лично в произведении не появляется. Зато мы видим его далеких предков и потомков, что являются звеньями цепи в созданном фантазией автора родовом дереве героя.

Ключевые слова: квазибиография, биография, экстраполяция, мистификация, детектив.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.