ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ: ПОЭЗИЯ КУЛЬТУРЫ СЛОВА

Галина Николаевна Логинова

Анотація


Статтю присвячено проблемі репрезентації психолінгвістичного освіти в Німеччині. Психолінгвістичний вимір є неодмінним інструментом поезії, оскільки він заявляє поетичний діалог як спосіб життя та спілкування між представниками різних культур, виявляючи ментальні особливості сприйняття різноманітної картини світу.

Ключові слова: психолінгвістика, виховний процес, міжкультурна комунікація, ментальна символіка, лінгвокультурного простір

The article is dealing with the problem of psycholinguistic education in Germany. To solve this problem, the psycholinguistic dimension is an indispensable tool, because it claims foreign language dialogue as a Way of life and communication between representatives of different cultures, revealing the mental features of the perception of a diverse picture of the world.

Key words: psycholinguistics, educational process, intercultural communication, mental symbolism, linguistic and cultural space.

Статья посвящена проблеме репрезентации психолингвистического образования в Германии. Психолингвистическая парадигма и ее поэтического диалога является незаменимой, поскольку она утверждает его как образ жизни и общения между представителями разных культур, раскрывая ментальные особенности восприятия разнообразной картины мира.

Ключевые слова: психолингвистика, образовательльный процесс, межкультурная коммуникация, ментальная символика, лингвокультурное пространство


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.