«…ВІН ВВАЖАВ СЕБЕ ДВОРЯНИНОМ»: з історії роду Марка Кропивницького

Анатолій Олександрович Новиков

Анотація


Стаття присвячена вивченню генеалогічного дерева М. Кропивницького. Доводиться, що родовід драматурга бере свій початок з кінця ХIV – початку ХV ст. Прямі його предки мешкали на Поділлі. Це був заможний шляхетний рід. Первинне  прізвище  пращурів письменника Судимонтовичі, а пізніше вони згадуються як Судимонтовичі-Кропивницькі. Друга частина прізвища утворилася від назви села Кропивна, яким володіли родичі-попередники митця. Акцентується на тому, що історія з підтвердженням дворянського статусу М. Кропивницького знайшла відображення в його  творчості.

Ключові слова: герб Сас, родовід М. Кропивницького, шляхетний рід, Поділля, Кропивна, драматургічна творчість.

The study of M. Kropyvnytskyi genealogy tree is under consideration in the paper. It is proved that the family line of the playwright originates from the end of the ХIVth – the beginning of the ХVth century. His direct ancestors lived in Podillia (the southwestern part of Ukraine). It was a wealthy noble family. The original surname of writer’s ancestors is Sudymontovych, and later their surname is mentioned as Sudymontovych-Kropyvnytskyi. The second part of the surname was formed from the name of the village Kropyvna that was owned by the writer’s predecessor relatives. It is emphasized that the history concerning the confirmation of M. Kropyvnytskyi noble status was reflected in his works.

 Key words: coat of arms of Sas, M. Kropyvnytskyi family line, noble family, Podillia, Kropyvna, dramaturgical works.

Статья посвячена изучению генеалогического древа М. Кропивницкого. Доказывается, что родословная драматурга берет свое начало с ХІVХV веков. Прямые его предки жили на Подолье. Это был богатый дворянський род. Первичная фамилия предков писателя. Судымовтовичи, а позже они упоминаются как Судымонтовичи-Кропивницкие. Вторая часть фамилии образовалась от названия села Кропивна, которым владели родственники-предшественники драматурга. Акцентируется на том, что история с подтверждение дворянского статуса М. Кропивницкого нашла отражение в его творчестве.

Ключевые слова: герб Сас, родославная М. Кропивницкого, дворянский род, Подолье, Кропивна, драматургичесикое, творчество.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.