ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ В НЕОРЕАЛІСТИЧНІЙ НОВЕЛІСТИЦІ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (В. Винниченко, В. Підмогильний)

Людмила Володимирівна Рева-Лєвшакова

Анотація


У статті пропонується розглянути питання про визначення характеру у літературознавстві. На матеріалі праць В. Фащенка робиться спроба зорієнтувати дослідницькі погляди на роль характеротворення у художній літературі. До аналізу залучені неореалістичні новели «Салдатики!» В. Винниченка та «Третя революція» В. Підмогильного.

Ключові слова: характер, характеротворення, типи характеру, неореалізм.

The article proposes to consider the definition of character in literary criticism. On the material of V. Faschenko's work an attempt is made to orient research views on the role of characterization in fiction. The analysis involves neo-realist novels "Saldаtiki!" by V. Vynnychenko and "Third Revolution" by V. Podmohilin.

Key words: character, characterization, types of character, neorealism.

В статье акцентировано внимание на определении места термина «характер» в литературоведении. На материале работ В. Фащенко делается попытка сориентировать исследовательские взгляды на определении важной роли характера персонажа в художественной литературе. К анализу привлечены неореалистические новеллы «Солдатики!» В. Винниченко и «Третья революция» В. Пидмогильного.

Ключевые слова: характер, характеропреобразование, типы характера, неореализм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.