№ 2 (2013)

ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ

Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної поетології, осягнен-ню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – проблеми духовності літератур світу.

Зміст

Статті

Олександр Андрійович Галич
PDF
Костянтин Юрійович Голобородько
PDF
Жанна Василівна Колоїз
PDF
Людмила Володимирівна Лявшун
PDF
Ганна Геогіївна Останіна
PDF
Марія Григорівна Багрій
PDF
Олена Миколаївна Гончаренко
PDF
Лариса Михайлівна Горболіс
PDF
Віктор Іванович Гуменюк
PDF
Світлана Степанівна Журба, Олена Володимирівна Журба
PDF
Світлана Іванівна Ковпік
PDF
Тетяна Михайлівна Макарова
PDF
Наталія Георгіївна Мельник
PDF
Анатолій Олександрович Новиков
PDF
Оксана Степанівна Філатова
PDF
Тетяна Павлівна Шестопалова
PDF
Анатолій Васильович Козлов
PDF
Михайло Григорович Кудрявцев
PDF
Інна Миколаївна Онікієнко
PDF