Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 8 (2017): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність ІСТОРІЯ ОСОБЛИВОЇ ДРУЖБИ В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ САМОРЕФЛЕКСІЇ Й.-В. ҐЕТЕ ТА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ КОМЕНТАРЯХ Анотація   PDF
Роман Богданович Шевців, Галина Михайлівна Шевців
 
№ 8 (2017): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність А. ШТІФТЕР: ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛІСТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ТВОРІВ Анотація   PDF
Оксана Анатоліївна Сивик
 
№ 8 (2017): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність АВАНТЮРНО-ПРИГОДНИЦЬКИЙ СЮЖЕТ В УКРАЇНСЬКОМУ АВАНГАРДНОМУ РОМАНІ Анотація   PDF
Світлана Степаніва Журба
 
№ 2 (2013): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ АВТОБІОГРАФІЧНІСТЬ РОМАНУ «МАЙСТЕР КОРАБЛЯ» Ю. ЯНОВСЬКОГО Анотація   PDF
Світлана Степанівна Журба, Олена Володимирівна Журба
 
№ 8 (2017): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС О. ДОВЖЕНКА В РЕЦЕПЦІЇ В. АГЕЄВОЇ Анотація   PDF
Вікторія Ігорівна Дмитренко
 
№ 7 (2016): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність АВТОДЕСТРУКТИВНИЙ ВИМІР АРХЕТИПУ САМІСТЬ У «ВЕРШНИКАХ» Ю. ЯНОВСЬКОГО Анотація   PDF
Максим Аркадійович Нестелєєв
 
№ 2 (2013): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ АВТОР У КООРДИНАТАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Анотація   PDF
Оксана Степанівна Філатова
 
№ 3 (2014): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ АЛЬТЕРЕНАТИВНІ ХУДОЖНІ ВЕРСІЇ МИНУЛОГО В ЛІТЕРАТУРІ СЬОГОДЕННЯ: СПРОБА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ Анотація   PDF
 
№ 7 (2016): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність АНЕКДОТ ЯК СКЛАДОВА СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Валентин Анатолійович Бережний
 
№ 7 (2016): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність АНТИЛЬСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ЕДУАРА ҐЛІССАНА Анотація   PDF
Наталія Костянтинівна Путівцева
 
№ 3 (2014): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ АНТРОПОЛОГІЗМ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
 
№ 6 (2016): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ АРХЕТИП ТІНІ В РОМАНІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ» Анотація   PDF
 
№ 4 (2014): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ ВОГНЮ ТА ЗЕМЛІ У РОМАНАХ І.БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» ТА Е.М.РЕМАРКА «ЧАС ЖИТИ І ЧАС ПОМИРАТИ» Анотація   PDF
 
№ 3 (2014): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ АСАБЛІВАСЦІ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ ПАРАНІМІЧНАЙ АТРАКАЦЫІ Ў ПАЭТЫЧНЫМ ТВОРЫ Анотація   PDF
 
№ 9 (2017): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ Анотація   PDF
Гюнай Мехралиева
 
№ 1 (2013): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕЙ У СПАДЩИНІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО Анотація   PDF ()
Валерія Юріївна Пустовіт
 
№ 7 (2016): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність ВІЗІЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ПРОЗІ ЙОЗЕФА РОТА: ЧАСОПРОСТІР, ІДЕНТИЧНІСТЬ, КАТАСТРОФІЗМ Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Дзюба
 
№ 5 (2015): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ ВАСИЛЬ ГОГОЛЬ-ЯНОВСЬКИЙ: БІЛЯ ДЖЕРЕЛ СЕРЙОЗНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОМЕДІЇ Анотація   PDF
 
№ 3 (2014): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНА СТРАХУ У ПРОЗІ О. П. ДОВЖЕНКА ПЕРІОДУ ВІЙНИ Анотація   PDF
 
№ 4 (2014): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЯ САКРАЛЬНОГО І ПРОФАННОГО СВІТІВ У П'ЄСІ ЯРОСЛАВА ВЕРЕЩАКА «ЧУДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ» Анотація   PDF
 
№ 2 (2013): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ТА КУЛІНАРНОГО ДИСКУРСІВ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Ковпік
 
№ 8 (2017): Літератури світу: поетика, ментальність і духовність ВИВЧЕННЯ ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ НА ЗАСАДАХ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана Дмитрівна Васюта
 
№ 6 (2016): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ ВНУТРІШНІЙ СВІТ ДИТИНИ В ПОЕЗІЇ «МОНОЛОГ З МОГО ДИТИНСТВА» ДМИТРА ІВАНОВА Анотація   PDF
 
№ 6 (2016): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ ВНУТРЕННИЙ МИР А. И. КУПРИНА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПОВЕСТИ «СУЛАМИФЬ» Анотація   PDF
 
№ 2 (2013): ЛІТЕРАТУРИ СВІТУ: ПОЕТИКА, МЕНТАЛЬНІСТЬ І ДУХОВНІСТЬ ВОЛОДИМИР СОСЮРА ЯК ТВОРЕЦЬ КАНОНУ СОЦРЕАЛІЗМУ: ДО ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСАД ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА Анотація   PDF
Марія Григорівна Багрій
 
26 - 50 з 262 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>