Інформаційний лист АПД23

14.06.2018
Інформаційне повідомлення

Редакційна колегія оголошує набір статей до чергового числа збірника наукових праць “Актуальні проблеми духовності”. Збірник є друкованим періодичним виданням, включеним до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б, філософські спеціальності – 033 (Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 27.09.2021 № 1017). Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за основними розділами сучасної філософії.

Прийом статей здійснюється до 1 серпня 2022 р. Робочі мови збірника: українська та англійська. До публікації приймаються статті в форматі doc, docx, rtf, odt. Обсяг статті – не менше 10 сторінок 14 кеглем з інтервалом 1,5. До статті обов’язково подаються анотації українською та англійською мовою (кожна не менше 1800 символів без пробілів), ключові слова українською та англійською і перелік посилань. Посилання до статей оформлюють за ДСТУ 8302:2015. В кінці статті надається довідка про автора українською та англійською: ПІБ, місце роботи, адреса, ORCID та електронна пошта.

Статті подаються через редакційну систему на сайті збірника в розділі Подання.

Редколегія веде листування з авторами виключно через електронну пошту akprod6@gmail.com. Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали.

Публікація у збірнику “Актуальні проблеми духовності” є безкоштовною для авторів. За бажанням автор може придбати друкований екземпляр за ціною, запропонованою виготовлювачем згідно актуальних цін на друк.

Матеріали подавати до 1 серпня 2022 р.