Historical statements and concepts as constitutive elements of historical reality

Olena Mishalova

Abstract


The paper deals with an issue of the semiotic nature of historical reality, it is substantiated the point that historical statements and concepts are constitutive elements of historical reality. It is stressed that values are an integral part of historical knowledge therefore the author attempts to outline her own concept of the objectivity of historical knowledge.


Keywords


Historical reality; historical fact; historical concept; objectivity

References


Fevr L. Nauchnyj poryv Vozrozhdeniya // Fevr L. Boi za istoriyu. — Moscow : Nau- ka, 1991. — S. 388.

Fevr L. Sud sovesti istorii i istorika // Fevr L. Boi za istoriyu. — Moscow: Nauka, 1991. — S. 14-15.

Kollingvud R.Dzh. Ideya istorii. Avtobiografiya. — Moscow : Nauka, 1980. — S. 232, 235.

Langlua Sh.-V., Senjobos h. Vvedenie v izuchenie istorii. — Moscow : Gosudarstvennaya publichnaya istoricheskaya biblioteka Rossii, 2004. — S. 183, 198.

Drojzen I.G. Istorika. Lekcii ob ehnciklopedii i metodologii istorii. — SPb. : Vladimir Dal, Nauka RAN, — 2004. — S. 70-71.

Drojzen I.G. Rech, proiznesennaya pri vstuplenii v Berlinskuyu Akademiyu nauk // Drojzen I.G. Istorika. Lekcii ob ehnciklopedii i metodologii istorii. — S-Pb. : Vladimir Dal, Nauka RAN, — 2004. — S. 578.

Veber M. Kriticheskie issledovaniya v oblasti logiki nauk o kulture // Veber M. Issledovaniya po metodologii nauki. — Ch. I. — Moscow: Nauka, 1980.

Lappo-Danilevskij A.S. Metodologiya istorii. — Moscow : Territoriya budushchego, 2006.

Kovalchenko I.D. Metody istoricheskogo issledovaniya. — Moscow : Nauka, 1987.

Mishalova O.V. Istorichna dijsnist ta fakt u svitli idej L. Vitgenshtejna // Aktualni problemi duhovnosti: [zb. nauk. prac']. — Kryvyi Rig : DVNZ «KNU», 2014.

Shpet G.G. Istoriya kak problema logiki // Istoriko-filosofskij ezhegodnik. — Moscow : Nauka, 1988.

Danto A. Analiticheskaya filosofiya istorii. — Moscow : Ideya-Press, 2002.

Ankersmit F.R. Narrativnaya logika. Semanticheskij analiz yazyka istorikov. — Moscow : Ideya-Press, 2003.

Putnam H. Vklad nauki v sovremennye koncepcii racionalnosti // Patnem H. Razum, istina i istoriya. — Moscow : Praksis, 2002.

Putnam H. Cennosti, fakty i poznanie // Patnem H. Razum, istina i istoriya. — Moscow : Praksis, 2002.

Topolski J. Historical sources and the access of the historian to the historical reality // Problemy istoricheskogo poznaniya. — Moscow : Nauka, 1999.

Carr E.H. What is history? — London : Penguin Book, 1987.

Tractatus Logico-Philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung. By Ludwig Wittgenstein. First published by Kegan Paul (London), 1922.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.