Reason, rationality, subject

Andrii Abdula

Abstract


The paper is devoted to some problems connected with an issue of reason and rationality. The author proposes a subjective interpretaion of an interrelation between various forms of reason and their development. The variative and substantive aspects of the internal structure of rationality are explained, as well as the levels of its intersonnestion with irrationality. The paper presents also an analysis of some social dimensions of rationality.


Keywords


Reason; rationality; falsehood; criticism; irrational; structure; subject

References


Abdula A.I. Demokratiya i legitimnost // Aktualni problemy duhovnosti. — Krivij Rig, 2012. — Vip. 13. — S. 193-200.

Augustin A. Ispoved. — M. : Renessans, 1991.

Augustin Blazhennyj. O Grade Bozhiem : v 4 t. — T. 3 : Knigi I-III. — SPb. : Aletejya, 1998.

Albert H. Traktat o kriticheskom razume. — Moscow : Editorial URSS, 2003.

Apel K.-O. Transformaciya filosofii. — Moscow : Logos, 2001.

Weber M. Izbrannye proizvedeniya. — Moscow : Progress, 1990.

Wittgenstein L. O dostovernosti // Witgenstein L. Filosofskie raboty. Chast I. — Moscow : Gnozio, 1994. — S. 321-405.

Hegel G.W.F. Enciklopediya filosofskih nauk : v 3 t. — T. 1 : Nauka logiki. — Moscow : Mysl, 1970.

Husserl E. Krizis evropejskih nauk i transcendentalnaya fe- nomenologiya. — SPb. : Vladimir Dal, 2004.

Descartes R. Sochineniya. — SPb. : Nauka, 2006.

Durkheim E. Sociologiya. Ee predmet, metod, prednaznachenie. — Moscow : Kanon, 1995.

Kant I. Kritika chistogo razuma. — M. : Mysl, 1994.

Lebon G. Psihologiya tolp // G. Lebon Psihologiya tolp. — M. : Institut psihologii RAN, KSP+, 1998. — S. 15-256.

Marx K. Nemeckaya ideologiya // Marx K., Engels F. Sochineniya : v 50 t. — Moscow : Gospolitizdat, 1955. — T. 3. — S. 5-544.

Mill D.S. Utilitarizm. — Rostov-na-Donu : Donskoj izdatelskij dom, 2013.

Nietzsche F.W. Genealogiya morali // F. Nicshe Sobranie sochinenij: v 5 t. — SPb. : Azbuka, Azbuka-Attikus, 2011. — T. 5. — S. 19-87.

Peirce C.S. Nachala pragmatizma. — SPb. : Laboratoriya metafizicheskih issledovanij filosofskogo fakulteta SPbGU; Aletejya, 2000.

Plato. Zakony // Platon. Sobranie sochinenij: v 4 t. — M. : Mysl, 1994. — T. 4. — S. 71-438.

Plato. Parmenid // Platon. Sobranie sochinenij: v 4 t. — M. : Mysl, 1993. — T. 2. — S. 316-413.

Popper K. Chto takoe dialektika? // Voprosy filosofii. — 1995. — № 1. — C. 188-139.

Porus V.N. Racionalnost. Nauka. Kultura. — Moscow : Universitet rossijskoj akademii obrazovaniya, 2002.

Sartr J.-P. Bytie i nichto: Opyt fenomenologicheskoj ontologii. — Moscow : Respublika, 2000.

Spencer H. Politicheskie sochineniya : v 5 t. — Moscow : Socium, 2014- 2015.

Freud S. Neudovletvorennost kulturoj // Frejd Z. Sochineniya: v 10 t. — Moscow : Firma STD, 2007. — T. 9. — S. 191-271.

Fromm E. Zabytyj yazyk. Imet ili byt? — Moscow : ACT, 2009.

Foucault M. Istoriya bezumiya v klassicheskuyu ehpohu. — Moscow : LST MOSKVA, 2010.

Schopenhauer A. Mir kak volya i predstavlenie // Schopenhauer A. Sochineniya: v 10 t. — Moscow : TEPPA–Knizhnyj klub; Respublika, 1999. — T. 1. — S. 4-452.

Evolyucionnaya ehpistemologiya i logika social'nyh nauk: Karl Popper i ego kritiki. — Moscow : Editorial URSS, 2000.

Jaspers K., Baudrillard. Prizrak tolpy. — Moscow : Algoritm, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.