Abdula, A., & Abdula, I. (2021). Ціннісні засади та освітні орієнтири «відкритого суспільства». Актуальні проблеми духовності, (22), 272–293. https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4526