Лексичні домінанти в повісті Миколи Хвильового «Санаторійна зона»

Основний зміст статті

Ірина Костянтинівна Цюп’як

Анотація

У статті проаналізовано лексику Миколи Хвильового з огляду на її постійне домінування та повторення окремих лексем в тканині художнього тексту. З’ясовано семантичну специфіку й функціонально роль лексичних домінант у повісті «Санаторійна зона»; досліджено їх структурні та стилістичні особливості, зокрема й стосовно передачі авторської концепції дійсності; простежено їх мовознавчий аспект як вербалізаторів стилістичних фігур «мовчання» та «крику».

Деталі статті

Як цитувати
Цюп’як, І. (2017). Лексичні домінанти в повісті Миколи Хвильового «Санаторійна зона». Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 222-231. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.154
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту
Біографія автора

Ірина Костянтинівна Цюп’як, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доцент кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Посилання

1. Ухтомский А. Учение о доминанте / А. А. Ухтомский // Собрание сочинений. – Т. 1. – Л., 1950. – 328 с.
2. Нигматуллина Ю. Г. Методология комплексного изучения художественного произведения / Ю. Г. Нигматуллина. – Казань, Изд-во КГУ, 1976. – 108 с.
3. Лист Хвильового М. Г. до Чернявського М. Ф. від 18.ІІІ.1924. // Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. 134. – № 57.
4. Хвильовий М. Санаторійна зона / М. Хвильовий // Твори : у 2-х т. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1.
5. Ницше Ф. Ессе homo / Ф. Ницше // По ту сторону добра и зла. – Италия – СССР, 1990. – Т. 2. – С. 86–105.
6. Быховский Б. Шопенгауер / Б. Быховский. – М. : Мысль, 1975. – 206 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.