Лексико-семантична диференціація військової лексики української мови

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Литовченко Інститут ділового адміністрування

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v14i0.209

Ключові слова:

екстралінгвістичний фактор, інтралінгвістичний фактор, військова лексика, лексико-семантична група, парадигматичні відношення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних особливостей військової лексики на прикладі назв зброї. Системний характер військової лексики значною мірою визначається наявністю в ній певних семантичних розрядів, вивчення яких надзвичайно важливе під час дослідження семантичних відношень. Об’єднання слів у семантичні розряди дає змогу визначити у військовій галузі ті об’єктивні зв’язки, що існують між значеннями лексеми і відповідними референтами. У сучасному мовознавстві питання про те, наскільки допустимі загальномовні лексико-семантичні відношення у галузевих лексичних підсистемах, залишається дискусійним. З одного боку, групування спеціальних лексичних одиниць у парадигматичні об’єднання є важливим чинником системної організації галузевої субмови, а з іншого, – їх наявність у фаховій підсистемі може зумовити певні негативні явища – формування численних синонімічних рядів, полісемію та омонімію фахових лексем. Лексико-семантичні процеси, які спостерігаються у військовій лексиці, зокрема в назвах зброї, у своїх основних виявах принципово не відрізняються від цих явищ у лексико-семантичній системі сучасної літературної мови. Однак вони мають і деяку специфіку, породжену особливостями формування та функціонування військової лексичної підсистеми.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 292 / PDF downloads: 145

Біографія автора

Ірина Олександрівна Литовченко, Інститут ділового адміністрування

кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

Посилання

Андріянова О. Я. Військово-морська термінологія української мови: етапи формування та семантика:дис.... канд. філол. наук / О. Я. Андріянова. –К., 2011. –199с.

Гапонова Л. Є. Формування української криміналістичної термінології:дис.... канд. філол. наук/Л.Є. Гапонова. –Запоріжжя, 2012. –291с.

Гриценко С. П. Тенденції розвитку лексико-семантичної групи «назви зброї та її частин» (на матеріалі українських писемних пам’яток XVI –XVIIст.) / С. П. Гриценко // StudiaLinguistica: [зб. наук. праць]. –К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. –Вип. 6. –С. 345–367.

Гурко О. В. Лексика графічного дизайну в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття: дис. ... канд. філол. наук/О.В. Гурко. –Дніпропетровськ, 2008. –185с.

Колган О. В. Семантична та словотвірна структура української гірничої термінології: дис.... канд. філол. наук / О. В. Колган.–Запоріжжя, 2009. –195с.

П’яст Н. Й. Системна організація лексики на позначення матеріальної культури / Н. Й. П’яст. –Вінниця, 2006. –111с.

Сороколетов Ф. П. История военной лексики в русском языке XI –XVIIвв. / Ф. П. Сороколетов. –Л.: Наука, 1970. −384с.

Туровська Л. В. Дещо про генезис сучасної української військової термінології / Л. В. Туровська // Наукові праці : [науково-методичний журнал]. –Миколаїв, 2007. –Вип. 54. –С.79–84.

Downloads

Опубліковано

2016-01-15

Як цитувати

Литовченко, І. О. (2016). Лексико-семантична диференціація військової лексики української мови. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 14, 90–96. https://doi.org/10.31812/filstd.v14i0.209

Номер

Розділ

Структура і семантика мовних одиниць

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають