[1]
Шарманова, Н. 2019. Мовні кліше в медіакартині світу. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 20, (Груд 2019), 87-99.