[1]
Березовська-Савчук, Н. і Цоуфал, Л. 2019. Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 20, (Груд 2019), 157-170.