(1)
Шарманова, Н. Мовні кліше в медіакартині світу. filstd 2019, 20, 87-99.