Березовська-Савчук, Н., & Цоуфал, Л. (2019). Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 157-170. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/3701