[1]
Н. Шарманова, Мовні кліше в медіакартині світу, filstd, vol 20, pp 87-99, Груд 2019.