[1]
Н. Березовська-Савчук і Л. Цоуфал, Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування, filstd, vol 20, pp 157-170, Груд 2019.