Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ТРАВМУВАННЯ РЕКЛАМОЮ: ХТО ВІДШКОДОВУВАТИМЕ МОРАЛЬНІ ЗБИТКИ? Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Малюга
 
№ 15 (2016): Філологічні студії Традиційний фольклорний образ москаля: соціально-психологічні параметри Анотація   PDF
Наталія Георгіївна Мельник
 
№ 16 (2017): Філологічні студії Трансформації прецедентних висловлювань у сучасному футбольному дискурсі Анотація   PDF
Віталій Васильович Максимчук
 
№ 16 (2017): Філологічні студії Туман як вид води-речовини у фразеологічній картині світу білорусів Анотація   PDF
Вольга Аляксееўна Ляшчынская
 
№ 9 (2013): Філологічні студії УЖИТОК МОВНИХ КЛІШЕ В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ Анотація   PDF
Наталя Миколаївна Шарманова
 
№ 9 (2013): Філологічні студії УКРАЇНСЬКА МОВА В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVI–XIX СТ. Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Совтис
 
№ 5 (2010): Філологічні студії УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА: ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Зінаїда Павлівна Бакум
 
№ 14 (2016): Філологічні студії Українська народна суспільно-побутова пісня: осмислення нових соціальних ролей Анотація   PDF
 
№ 6 (2011): Філологічні студії УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕФІКС ПОПО-: СПЕЦИФІКА АСПЕКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Олена Леонідівна Ачилова
 
№ 13 (2015): Філологічні студії УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ АНЕКДОТ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СПРОТИВ ТОТАЛІТАРИЗМУ Анотація   PDF
 
№ 7 (2012): Філологічні студії УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ПАРЕМІОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ Анотація   PDF
Жанна Василівна Колоїз
 
№ 9 (2013): Філологічні студії УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВЗАЄМИНИ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ) Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Шум
 
№ 9 (2013): Філологічні студії УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У ГРАМАТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ДУНАЮ Анотація   PDF
Андрій Олександрович Колесников
 
№ 6 (2011): Філологічні студії УКРАИНСКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМ ЛАПÁТИ ЗАЙЦА И ЕГО ИНОСЛАВЯНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ Анотація   PDF
Владимир Иванович Коваль
 
№ 6 (2011): Філологічні студії УМОВИ АЛЬТЕРНАЦІЙ У СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМАХ ДЕВЕРБАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
Інна Миколаївна Демешко
 
№ 16 (2017): Філологічні студії Універсальний, інтернаціональний і національний компоненти пареміологічного фонду сучасної білоруської літературної мови (на матеріалі публіцистичних текстів) Анотація   PDF
Юлія Анатольеўна Петрушэўская
 
№ 4 (2010): Філологічні студії УПЛИВ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Майструк
 
№ 10 (2014): Філологічні студії УПЛИВ ЕКСТРА- ТА ІНТРАЛІНГВАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії УРЯДОВО-КАНЦЕЛЯРСЬКА МОВА ГЕТЬМАНЩИНИ Анотація   PDF
Наталія Сергіївна Медвідь
 
№ 12 (2015): Філологічні студії Філософський діапазон афоризмів у психологічній розвідці Марії Матіос «Щоденник страченої» Анотація   PDF
 
№ 8 (2012): Філологічні студії ФАКТОРИ, ЯКІ СПРИЧИНЯЮТЬ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО МОВНОГО СТАНДАРТУ Анотація   PDF
Вікторія Валентинівна Прима
 
№ 11 (2014): Філологічні студії ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛОВ С ИЗМЕНЁННОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ Анотація   PDF
 
№ 9 (2013): Філологічні студії ФЕНОМЕН БАГАТОМОВНОСТІ ТА ЙОГО ОЦІНКА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
Віта Анатоліївна Гаманюк
 
№ 13 (2015): Філологічні студії ФОЛЬКЛОРНА СВІДОМІСТЬ СНУ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
 
№ 5 (2010): Філологічні студії ФОНАЦІЙНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА МАНЕРИ ВИСЛОВЛЮВАТИСЯ (особливості фонації, голосу, інтонації) Анотація   PDF
Ганна Глебівна Величко
 
701 - 725 з 784 результатів << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>