[1]
Гришак, С. 2018. СТАНДАРТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЮНЕСКО ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН. Гендерна парадигма освітнього простору. 7-8 (Груд 2018), 5-10.