«Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету підготовлено для внесення до переліку наукових фахових видань із педагогічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук).

DOI: https://doi.org/10.31812/gender.v0i7-8

Опубліковано: 2018-12-27