НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Основний зміст статті

Ilia Lysokon
https://orcid.org/0000-0002-1722-1825

Анотація

Актуальність статті. Розроблення та впровадження інвестиційних програм розвитку сучасних університетів, співпраці з бізнес-сектором, отримання державних інвестицій задля модернізації освітнього середовища, реалізації грантів тощо нині можна розглядати як структурні складові інвестиційної діяльності закладів вищої освіти в контексті стратегічного планування їх діяльності. Тому процес активного реформування освітньої галузі України та її інтеграція в європейський освітній простір потребують перегляду підходів, методів та форм управління освітою і закладом освіти, зокрема з питань інвестиційної політики. Метою дослідження є аналіз та узагальнення законодавчих аспектів упровадження інвестиційних програм розвитку закладів вищої освіти як елемента державної освітньої політики. Предметом дослідження є вивчення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності закладів вищої освіти в Україні при упровадженні інвестиційних програм їх розвитку як елементу державної освітньої політики країни. Під час дослідження використовувалися такі методи дослідження: термінологічний аналіз (визначення поняттєвого апарату дослідження), систематизація нормативно-правових актів (вивчення нормативного забезпечення та стану досліджуваної проблеми), метод класифікації (упорядкування нормативно-правових актів за галузями людської діяльності). Практичне значення дослідження полягає у висвітлені сучасного стану нормативно-правового забезпечення інвестиційної політики України в галузі вищої освіти. В результаті дослідження ми дійшли висновку, що інвестиційна діяльність закладів вищої освіти визначається законами та підзаконними актами, що регулюють загальні аспекти інвестиційної політики України на державному рівні і недостатньою мірою унормовують розвиток інвестиційних можливостей на інституційному рівні. У нормативних актах в галузі вищої освіти взагалі відсутнє поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Проте на сучасному етапі розбудови досліджуваної галузі важливою є конкретизація положень нормативно-правових актів та наукових понять інвестиційної політики України саме для вищої школи. Таким чином, аналіз нормативних актів інвестиційної діяльності закладів вищої освіти та пошук в них слабких ланок дадуть змогу сприяти удосконаленню чинного законодавства України, визначити пріоритетні напрями для інвестування в освіту на інституційному рівні та закріпити інвестиційні можливості закладів вищої освіти.

Деталі статті

Як цитувати
Lysokon, I. (2020). НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Освітній вимір, 55, 171-180. https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3885
Розділ
Discources of Learning, Education and Training

Посилання

1. Law of Ukraine dd. April 16th, 1991 No. 959–XII “On foreign economic activity”. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
2. Law of Ukraine dd. July 01st, 2017 No. 1556–VII “On Higher Education”. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
3. Law of Ukraine dd. March 16th, 1996 No. 93/96–ВР “On regime of foreign investment”. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text
4. Law of Ukraine dd. September 18th, 1991 No. 1560–XII “On investment activities”. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
5. Law of Ukraine of September 5, 2017 №2145–VIII “On Education”. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
6. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dd. June 19th, 2012 No. 724 “On approval of the form of project (investment) proposal, based on which the investment project is prepared, for which development the state support may be provided, and the Procedure for development and forms of investment project”. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12#Text
7. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dd. November 13th, 2012 No. 1279 “On approval of Guidelines for the development of an investment project for which implementation the state support may be provided”. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=0c2ad6e5-19c9-4c2a-af78-b31c74b6a1d6
8. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dd. February 27th, 2012 No. 255 “Some issues of analysis of the effectiveness of public-private partnership”. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12#Text
9. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dd. June 09th, 2011 No. 701 “On approval of the Procedure for conducting state examination of investment projects”. Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/244367029
10. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dd. December 27th, 2017 No. 1062 “On approval of the procedure for maintaining the State Register of investment projects”. Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2017-п#Text
11. The concept of reforming public funding and management of higher educational institutions in Ukraine, 2019. Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1obC0K1NMhh9soat7LK9y-ughV4n070-h/view

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.