Фінансова освіта школярів із застосуванням цифрових технологій: європейський досвід

Основний зміст статті

Oksana Ye. Kravchyna
https://orcid.org/0000-0002-3903-0835

Анотація

Анотація. Дедалі більше країн визнають важливість фінансової грамотності та включають фінансову освіту до шкільних програм. Підтримка впровадження фінансової освіти може розглядатися основними державними, приватними та громадськими організаціями як важливе довгострокове інвестування в людський капітал. В той же час, впровадження цифрових технологій відкрило широкі можливості їх використання в галузі фінансової освіти, вони сприяють підвищенню мотивації до навчання, стимулюють пізнавальний інтерес учнів і підвищують ефективність самостійної роботи. Питання формування фінансової грамотності визначено у основних засадничих документах України, таких як,  Закон України «Про освіту» та «Державний стандарт базової середньої освіти» (2020), в яких підприємливість і фінансова грамотність віднесені до ключових компетентностей. Метою статті є аналіз європейського досвіду з формування фінансової грамотності в умовах цифрового навчального середовища у контексті реформування вітчизняної освіти. Для досягнення цієї мети був використаний комплекс методів дослідження: аналіз та систематизація наукової літератури, праць вітчизняних та зарубіжних авторів; порівняльно-педагогічний аналіз, який використовується для порівняння та узагальнення різних поглядів на організацію фінансової освіти в школах Європейського Союзу. У статті розглядаються цілі та ключові складові «Основних компетенцій в області фінансової грамотності для молоді», розробленої Міжнародною мережею ОЕСР по фінансовій освіті (OECD / INFE) та представлена структура основних компетенцій. Розглянуті результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 щодо оцінки фінансової грамотності. Розглянуто та проаналізовано досвід європейських країн у створенні та використанні цифрового навчального середовища для ефективного впровадження фінансової освіти: портали, веб-сайти, ігри тощо. Надано рекомендації щодо впровадження фінансової освіти в систему загальної середньої освіти.

Деталі статті

Як цитувати
Kravchyna, O. (2020). Фінансова освіта школярів із застосуванням цифрових технологій: європейський досвід. Освітній вимір, 55, 9-24. https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.4365
Розділ
History of Education, Learning and Training

Посилання

1. Financial literacy, financial inclusion and financial well-being in Ukraine: survey report. http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf (2019). Accessed 2 Nov 2020
2. Verkhovna Rada of Ukraine: Law of Ukraine "On Education". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (2017). Accessed 2 Nov 2020
3. State standard of basic secondary education. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (2020). Accessed 2 Nov 2020
4. Yuri, S.I.: Financial literacy of the population in the dialectic of modern educational trends. Finance of Ukraine 2(195), 16–25 (2012). Accessed 2 Nov 2020
5. Slavyanska, N., Neznamova, А.: Improving financial literacy: a commercial project or a state necessity. Bulletin of the National Bank of Ukraine 4, 31–35 (2013). Accessed 2 Nov 2020
6. Bykov, V.Yu., Spirin, О.М., Ovcharuk, O.V. (eds.) Fundamentals of standardization of information and communication competencies in the education system of Ukraine. Attika, Kyiv (2010)
7. Ovcharuk, O.V.: Development of information and communication competencies of students by means of ICT. Information Technology and Learning Tools 32(6). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/757/567 (2012). Accessed 2 Nov 2020
8. Lytvynova, S.H.: Theoretical and methodical bases of designing of the cloud-oriented educational environment of comprehensive school. Dissertation, Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine (2016)
9. Brechko, A.: Financial and digital literacy as basic components of the development of the modern information society. Regional aspects of development of productive forces of Ukraine 24. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38305/1/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.pdf (2019). Accessed 2 Nov 2020
10. OECD: Core competencies framework on financial literacy for youth. https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf (2015). Accessed 2 Nov 2020
11. Core Competencies for Financial Education in Kindergarten, Basic Education, Secondary Education and Adult Learning and Training. https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/CoreCompetenciesFinancialEducation.pdf (2013). Accessed 2 Nov 2020
12. National standard of financial literacy version 1.1. https://www.minedu.sk/data/att/11069.pdf (2014). Accessed 2 Nov 2020
13. Results of the OECD PISA 2018 financial literacy assessment of students. https://www.oecd.org/financial/education/launch-pisa-financial-literacy-results-2018.htm (2019). Accessed 2 Nov 2020
14. EE-HUB. http://www.ee-hub.eu (2020). Accessed 2 Nov 2020
15. The european consumer debt network. http://ecdn.eu/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
16. EUFin. http://eufin.org/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
17. Financial Education Planning Frameworks. https://www.young-enterprise.org.uk/teachers-hub/financial-education/resources-hub/financial-education-planning-frameworks/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
18. Money Wise Platform. https://www.wijzeringeldzaken.nl/english/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
19. Zaldo. https://zaldo.fi/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
20. Fjármálavit. https://fjarmalavit.is/um-fjarmalavit/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
21. Skolemeny. https://www.skolemeny.no/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
22. Assuralia @School. https://assuraliaatschool.wordpress.com/missie/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
23. Finance et pédagogie. https://www.finances-pedagogie.fr/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
24. Narodowy Bank Polski. https://www.nbportal.pl/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
25. Way of Life. https://wayoflifeapp.com/ (2020). Accessed 2 Nov 2020
26. Practical Money Skills. https://www.practicalmoneyskills.com/ (2020). Accessed 2 Nov 2020

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.