Порівняльний аналіз структури і змісту навчальних планів професійної підготовки перекладачів у закладах вищої освіти України і Франції

Основний зміст статті

Lidiia Berezova
https://orcid.org/0000-0002-8382-7366
Svitlana Amelina
https://orcid.org/0000-0002-6008-3122

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз особливостей структури і змісту навчальних планів підготовки перекладачів у закладах вищої освіти України і Франції. Окреслено можливі шляхи використання французького досвіду у процесі підготовки фахівців у галузі перекладу у вітчизняній практиці, зокрема, в контексті можливостей адаптації існуючих навчальних планів підготовки перекладачів в Україні з урахуванням позитивного досвіду аналогічної підготовки у закладах вищої освіти Франції. Розроблено пропозиції щодо урахування позитивного досвіду організації освітнього процесу французьких закладів вищої освіти, які спеціалізуються на навчанні фахівців у галузі перекладу.

Деталі статті

Як цитувати
Berezova, L., & Amelina, S. (2020). Порівняльний аналіз структури і змісту навчальних планів професійної підготовки перекладачів у закладах вищої освіти України і Франції. Освітній вимір, 55, 93-100. https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.4382
Розділ
History of Education, Learning and Training

Посилання

1. Law of Ukraine “On Higher Education”. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (2014). Accessed 29 Nov 2020
2. Ziuzina, T.O.: Kulturolohichna pidhotovka studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: teoretyko-metodolohichni zasady zmistu osvity (Cultural training of students in higher educational institutions: theoretical and methodological principles of the content of education: monograph). Taras Shevchenko Luhansk National University Publishing House, Luhansk (2009)
3. Ponomarenko, Ye.B.: Osnovni napriamy modernizatsii vyshchoi osvity v Ukraini (The main directions of modernization of higher education in Ukraine). Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky 4 (62), 333–336 (2012)
4. Taranchenko, O.M., Naida, Yu.M.: Zahalni pryntsypy zdiisnennia adaptatsii ta modyfikatsii navchalno-vykhovnoho protsesu (General principles of implementation of adaptations and modifications of the educational process). In: Danylenko, L. I. (ed.) Inkliuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsii ta upravlinnia (Inclusive school: features of organization and management). http://ussf.kiev.ua/iearticles/79/ (2007). Accessed 29 Nov 2020
5. Shynkaruk, V. I. (ed.): Filosofskyi slovnyk (Philosophical Dictionary), 2nd edn. Holov. red. URE, Kyiv (1986)

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.