Головний редактор Дороніна Т. О.,  д-р пед. наук, проф., КДПУ.
Редакційна колегія:
Бакум З. П., д-р пед. наук, проф., КДПУ;
Гаманюк В. А., д-р пед. наук, проф., КДПУ;
Дубенко Н. Г., канд. пед. наук, доцент (Республіка Білорусь);
Ковшар О. В., д-р пед. наук, доцент, КДПУ;
Коновал О. А., д-р пед. наук, проф, КДПУ;
Кругляк І., д-р пед. наук, проф. (Польща);
Лаврентьєва О. О., д-р пед. наук, доцент, КДПУ;
Лов’янова І. В., д-р пед. наук, доцент, КДПУ;
Мазур П., проф. (Польща);
Мішеніна Т. М., д-р пед. наук, проф., КДПУ;
Овчаренко Н. О., д-р пед. наук, доцент, КДПУ;
Савченко Л. О., д-р пед. наук, доцент, КДПУ;
Семеріков С .О., д-р пед. наук, проф., КДПУ;
Шрамко Я. В., д-р філософ. наук, проф., КДПУ;
Яковлєва В. А., д-р пед. наук, доцент, КДПУ.